วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชุมชนคนไทยในยุโรป

           ชุมชนคนไทยในยุโรป
Thai Women for Thai Women (Switzerland) 2313
สมาคมเพื่อนไทยแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก
สมาคมเพื่อนไทยแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก (Les Amis de la Thailande, Luxembourg)ผู้ก่อตั้ง: สงวนศรี แสงฉาย โทร: +352.513.403มือถือ: +352.621.215318
16395
เวบสำหรับคนไทยในไอซ์แลนด์
ท่านที่ต้องการทราบข้อมูลของประเทศไอซ์แลนด์ และ ข่าวคราวเกี่ยวกับชาวไทยในไอซ์แลนด์เชิญเปิดชมได้ที่เวบนี้
2130
เวบสำหรับคนไทยในฟินแลนด์
มีจุดประสงค์เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวฟินน์ หรือผู้ที่หลงใหลในเมืองไทยให้ได้ศึกษารู้จักวัฒธรรมไทย และฟินน์
828
เวบสำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์ 853
ฟอรั่มสำหรับคนไทยในรัสเซียและ CIS 572
เวบชุมชนคนไทยในไอร์แลนด์ 742

ชุมชนคนไทยในเยอรมนี (ภาษาเยอรมัน) 672
ชุมชนคนไทยในเยอรมนี (ภาษาไทย)
เสนอข่าวคราวเพื่อชาวไทยในเยอรมนีและยุโรป
1982
วัดพุทธแอนท์เวิร์ป เบลเยียม 729
วัดศรีนครินทรวราราม ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่าฯ)
508
ที่มา : http://news.thaieurope.net/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น