วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

      สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย


 
สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย: Switzerland Embassy in Thailand


35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2254 4596
แฟกซ์: 0-2 2555 4481
เว็ปไซต์สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยEmbassy Bangkok

Address
Embassy of Switzerland
35 North Wireless Road
Bangkok 10330
Thailand

Postal address
Embassy of Switzerland
P.O. Box 821
Bangkok 10501
Thailand

Phone
  • 0041 31 324 18 76
  • 0066 2 674 6900
Fax

  • 0041 31 324 18 79
  • 0066 2 674 6901
  • 0066 2 674 6902 (Visa)
E-Mail
ban.vertretung@eda.admin.ch

ban.visa@eda.admin.ch

Website
http://www.eda.admin.ch/bangkok


.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ24 พฤษภาคม 2556 21:50

    อยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ สกุล ภายหลังกับการจดทะเบียนกับชาวสวิสต์ มีพาสปอร์ตสวิสต์แล้ว ถ้าเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลใหม่ จะมีปัญหาในการเดินทางเข้าสวิสต์หรือไม่ อย่างไร

    ตอบลบ