วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เกี่ยวกับฉัน...ศิระประภา โคตะขุน (Tormenti)

            เกี่ยวกับฉัน...ชื่อ ศิระประภา โคตะขุน (Tormenti)
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รุ่นที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประสบการณ์ทำงาน
- สำนักงานการปฎิรูปที่ดินหนองบัวลำภู
- บ. อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
- พนักงานบัญชีที่ ม๊อบ แมน เฮาส์
- ร้านอาหารไทย Chur , Switzerland

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น