วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเขตเชงเกน

            ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเขตเชงเกน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศเชงเกนและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ส่งผลดังต่อไปนี้

1. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยอมรับให้ผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนเข้าประเทศ
2. ผู้ถือ Swiss resident permit (Permit L, B and C) สามารถเดินทางเข้าประเทศ

สมาชิกเชงเกนอื่นๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก
3. สามารถสมัครขอวีซาเชงเกนที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ได้ (หากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นจุดหมายปลายทางหลักหรือจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียว) ซึ่งผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนดังกล่าวสามารถเดินทางไปยังประเทศเชงเกนอื่นๆได้
4. สำหรับวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ยังสามารถใช้ได้ แต่ใช้เดินทางเข้าได้เฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น
(ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย)

อนึ่ง ที่ผ่านมา ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หากเป็นผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนประเภท single จำเป็นต้องขอวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย (ในขณะที่ผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนประเภท multiple สามารถเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้)

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ทางการสวิตเซอร์แลนด์ได้ยกเลิกการตรวจตราเฉพาะทางบก คณะกรรมาธิการยุโรปหวังว่า จะยกเลิกการตรวจตราจากทางอากาศได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ คือ เดือนมีนาคม 2552

ปัจจุบัน ประเทศที่อยู่ในเขตวีซ่าร่วมเชงเกน ได้แก่ เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย สเปน โปรตุเกส กรีซ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์** นอร์เวย์** สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสวิตเซอร์แลนด์**

(** ประเทศดังกล่าวไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยhttp://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/asia/vtha/ref_visinf/vistha.htmlอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มประเทศเชงเกนได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/1863/104/อ่าน Press Release ของสหภาพยุโรป ได้ที่ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1955&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
อ้างอิงจาก :เว็บไซด์ ไทยยุโรป
http://news.thaieurope.net/content/view/3124/124/

Related Items:

- ข้อแนะนำสำหรับผู้ถือ passport ไทย ภายหลังเช็กร่วม Schengen- เขตเชงเกน (Schengen Area)- ประเทศสมาชิกใหม่เลื่อนกำหนดการเข้าร่วมในเขตเชงเก้น- มารู้จักฐานข้อมูลผู้ลี้ภัย "Eurodac"

 
 
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น